Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem
minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop
működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a
megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://agrimotor.unas.hu/) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az agrimotor.unas.hu „Vásárlási
feltételek” oldalán és a következő webcímen: https://agrimotor.unas.hu/shop_help.php?tab=terms

1. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Agrimotor Kft
A szolgáltató székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33
A szolgáltató központi e-mail elérhetősége: webaruhaz@agrimotor.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-953998
Adószáma: 12162914-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +3630/199-9129
A szerződés nyelve: magyar

2. Alapvető rendelkezések:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére
a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és
a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön
kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2019. április 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok
hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi
szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak
tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a
Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem
fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása
és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Regisztráció/vásárlás
3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és
a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az
adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A
vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a
létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben
Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli.
3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan
megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem
tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót
jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként
szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges
kinézete miatti különbözőségért.
4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat
az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott
vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os
árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes
áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
4.5. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között,
amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben,
azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az
esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és
kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis
szerződésnek tekintendő.

5. Rendelés menete
5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is
megkezdheti a vásárlást.
5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a
kosár tartalmát a „kosár" ikonra kattintva.
5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. A „Töröl" ikonra vagy a „Kosár ürítése” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
Mennyiség véglegesítéséhez a kosár frissítése" ikonra kattint Felhasználó.
5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a
következők:
5.5.1. Fizetési módok:
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra,
lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse
készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található
bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő
jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő
átvételére.
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online,
bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési
rendszerén keresztül.
Felhasználó a bankkártyás fizetés megkezdésével számára elfogadottnak tekinti az alábbi
adattovábbítási nyilatkozatot:
"Tudomásul veszem, hogy az Agrimotor Kft adatkezelő által a https://agrimotor.unas.hu
felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a K&H Bank Zrt
mint adatfeldolgozó részére.
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041043, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +361/20/30/70 335 3355
E-mail címe: bank@kh.hu Weboldala: www.kh.hu
Adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei: Kaldau Dániel, DPO@kh.hu
Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: felhasználó e-mail elérhetősége"
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a K&H Adatkezelési
tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.kh.hu/adatvedelem

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A
kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által
használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül
fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál
"fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát,
lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron,
V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk
el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön
bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki,
amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H
Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

5.5.2. Szállítási módok:
GLS futár - a rendelt termék(ek) elérhetőségétől függően 2-3 munkanapon belül várható a
kiszállítás, melyről Felhasználó e-mailes tájékoztatást kap a szállítás előtt. Sikertelen kézbesítés
esetén a futárszolgálat adategyeztetés miatt telefonon keresheti a Felhasználót a megrendeléskor
általa megadott telefonszámon.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Felhasználóval előzetesen egyeztetve megváltoztassa a
szállítás módját azokban az esetekben, ha a csomag mérete vagy súlya miatt az eredetileg
választott módon a megrendelés nem szállítható. Amennyiben Felhasználó számára a változtatás
nem megfelelő, a megrendelés törlésre kerül.
5.5.3. Szállítási díjak:

A kosárba helyezett termékek összsúlya alapján: 2kg alatt 1670Ft, 2kg-tól és 10kg alatt 1880Ft,

10kg-tól és 20kg alatt 2190Ft, 20kg-tól és 50kg alatt 2600-4600Ft között.

Utánvételes fizetés esetén +420 Ft készpénz kezelési díjat számítunk fel.

5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál,
fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal
tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a
megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden
költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag
tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és
termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni,
sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a
Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti
időszakban.
5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a "rendelés elküldése" gombra kattintva tudja
elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve
megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel
kapcsolatos kívánságát.
5.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden
esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A
rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására,
amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség
oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség
darabszámát, majd megnyomja a „Módosít" gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a
kosárban található termékeket, akkor az „Kosár ürítése" gombra kattint. A rendelés során a
Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.
5.11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás
jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik
meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A
megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve Felhasználóhoz
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási
felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail
címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud
üzenetet fogadni.
5.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata
visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az
előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a
Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként
megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a
munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató
ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a
megrendelését.
6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-5 munkanapon belül, lásd 5.5.2
pont.
6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a
Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő
eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik
személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre,
ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az
eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de
legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a
póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a) a Szolgáltató a
szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a
szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem
máskor - kellett volna teljesíteni.
6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erról Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul
visszatéríteni.

7. Elállás joga
7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és
a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon
belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a
Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap
lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló
határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi.
7.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e
költség viselését.
7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül
más költség nem terheli.
7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
a.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte
meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően
felmondási jogát elveszíti;
b.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás
által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
c.) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e.) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel;
f.) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
számított harmincadik napot követően kerül sor;
g.) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i.) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j.) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k.) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
7.8. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról
való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
költségeket is.
7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való
elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie
14 napon belül.
7.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy
átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a
terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
7.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését.
7.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket,
amelyek a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
választásából adódnak.
7.15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t,
vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a
kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
7.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató
elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés
alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával
pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként,
csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy
futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
7.17. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
7.18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet itt (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor) érhető el.
7.19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt
(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF)
érhető el.
7.20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetőségeken.
7.21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat
illeti meg.
7.22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
7.23. Elállási jog gyakorlásának a menete:
7.23.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a
Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
7.23.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől
számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Postai úton történő jelzés alkalmával a
postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét
veszi figyelembe.
7.23.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A
határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket
(tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt
az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
7.23.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
7.23.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban
történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén
az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló
az elállási joggal.

8. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a
kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Jótállás
8.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó
fogyasztónak minősül.
8.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő
átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe
helyezés napjával kezdődik. A jótállás a termék gyártójának mindenkori garanciális irányelvei
alapján érvényesíthető, mely termékenként eltérhet.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére
figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó
jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a
természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért,
amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből,
illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű
használatából keletkeztek.

9. A szavatossági igény esetén történő eljárás
9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak
nyugtával).
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk.
6:166. S).
9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet
köteles felvenni.
9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell
bocsátani.
9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás
indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt (5) munkanapon belül, igazolható
módon köteles értesíteni a fogyasztót.
9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három (3) évig köteles
megőrizni,
és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt (15)
napon belül elvégezze.
9.9. A szavatossági igény elbírálását az illetékes importőr vagy egyes termékeknél a
márkaképviselet végzi, szolgáltató így az ő irányelvei szerint jár el a garancia
érvényesítésekor.

10. Vegyes Rendelkezések
10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját
maga követte volna el.
10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesithetetlenné
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás
csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy
kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott
feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. Panaszkezelés rendje
11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő
teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen
panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti
telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
11.3. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt (5)
évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
11.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető
testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint
közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási
hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási
hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek
elérhetőségét itt: (https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek) találja:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@prkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a
fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett
működő békéltető testület illetékes.
11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A
platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide
kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online
honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek
keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás
székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett
eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz
fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
- az eljáró bíróságot;
- a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
- az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak
előadásával;
- azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
- a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.

12. Szerzői jogok
12.1. Miután az https://agrimotor.unas.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az
https://agrimotor.unas.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének
letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való
felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.
12.2 Az https://agrimotor.unas.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni
írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainneveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
12.4. Tilos az https://agrimotor.unas.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja
vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő
létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az https://agrimotor.unas.hu
weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
12.5. Az https://agrimotor.unas.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás
kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén
Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként
bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek
tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást
alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13. Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://agrimotor.unas.hu/shop_help.php?tab=terms
Budapest, 2020 július 1.

Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

Az Agrimotor Kft (címe: 4900 Fehérgyarmat, Szatmári utca 18, tel: +3630/199-9129, e-mail címe:
webaruhaz@agrimotor.hu) webáruházába történő regisztrációval további feltétel nélkül, a 2011.
évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 20. §
(1) szakasza alapján önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Agrimotor Kft. a regisztráció során
megadott adatait (név, felhasználónév, jelszó, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a saját
adatbázisában rögzítse, és azokat a nyilatkozatban és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak
megfelelően, a regisztráció tartama alatt nyilvántartsa és kezelje. Az Agrimotor Kft, a regisztráltak
megadott adatait bizalmasan, az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően kezeli, és azokat harmadik személy részére nem adja át. Az Agrimotor Kft nem vállal
felelősséget az adatkezelés során az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok által
előidézett kárért.

Felhasználó a bankkártyás fizetés megkezdésével számára elfogadottnak tekinti az alábbi
adattovábbítási nyilatkozatot:
"Tudomásul veszem, hogy az Agrimotor Kft adatkezelő által a https://agrimotor.unas.hu
felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a K&H Bank Zrt
mint adatfeldolgozó részére.
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041043, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +361/20/30/70 335 3355
E-mail címe: bank@kh.hu Weboldala: www.kh.hu
Adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei: Kaldau Dániel, DPO@kh.hu
Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: felhasználó e-mail elérhetősége"
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a K&H Adatkezelési
tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.kh.hu/adatvedelem

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A
kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által
használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül
fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál
"fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát,
lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron,
V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk
el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön
bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki,
amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H
Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

A regisztrációval minden további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az Agimotor Kft, az adatait
információs bázisa megteremtéséhez, illetve fenntartásához használja fel.
Az adatkezelés célja a regisztráció esetében a későbbi vásárlás megkönnyítése. Az adatkezelés a
2011. évi CXII. törvény alapján, hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés időtartama, a regisztrációtól, addig az időpontig tart, amíg az Agrimotor Kft által
biztosított törlési lehetőséggel a jogosult nem él. A regisztráció törlése bármikor korlátozás és
indokolás nélkül ingyenesen megtehető, az adatkezelés megszüntetése, az adatok törlése
kezdeményezhető, levélben az Agrimotor Kft. 4900 Fehérgyarmat, Szatmári utca 18 alatti címén,
illetve a webaruhaz@agrimotor.hu e-mail címen. A regisztrált személy, bármikor kérelmezheti
tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, illetve
személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Webáruház készítés